Mbështetja
RIDEA është organizatë e pavarur, jo-fitimprurëse dhe projektet e saj financohen tërësisht nga dhurimet apo donacionet e individëve dhe të kompanive private dhe publike për të kryer punën dhe përmbushur misionin e saj.