Pretendimet e Serbisë mbi “investimet” në Kosovë  (VIDEO)
Pretendimet e Serbisë mbi “investimet” në Kosovë (VIDEO)
Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit prezantoi raportin “Pretendimet e Serbisë mbi ‘investimet’ në Kosovë nga ndërmarrjet shoqërore serbe pas vitit 1999 në kontekstin e mrrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”. U tha se cdo pretendim i Serbisë se ka investuar në ndërmarrjet publike në Kosovë duhet të argumentohet me fakte.
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.