Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime
RAPORTET BILATERALE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË RRETH SEKTORIT TË ENERGJISË

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

ÇËSHTJA E FONDIT TË SIGURIMIT PENSIONAL DHE INVALIDOR TË KOSOVËS NË KONTEKSTIN E 'FINALES SË MADHE' EVENTUALE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

ÇËSHTJA E SUKCESIONIT TË SHTETEVE  NË DRITË TË 'FINALES SË MADHE' EVENTUALE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf. 

ÇËSHTJA E PERSONAVE TË PAGJETUR  NË KONTEKSTIN E 'FINALES SË MADHE'  EVENTUALE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

ÇËSHTJA E PERSONAVE TË ZHVENDOSUR  NË KONTEKSTIN E 'FINALES SË MADHE' EVENTUALE NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

ZËRI I POPULLIT RRETH 'FINALES SË MADHE' NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË (VËLLIMI II)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

ZËRI I POPULLIT RRETH 'FINALES SË MADHE' NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË (VËLLIMI I)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

SKENARËT E 'FINALES SË MADHE’ NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Perceptimi i opinionit publik mbi procesin e integrimit Evropian
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Vlerësim i sfidave pas Liberalizimit të Vizave në Ballkanin Perëndimor: Mësimet për Kosovën
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Analizë mbi Përfshirjen më të mirë të Qytetarëve dhe Organizatave të Shoqërisë Civile në Procesin e Integrimit Evropian dhe Procesin e Zbatimit të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Rruga e Lëkundshme e Kosovës Drejtë BE-së - Marrëveshja e Stabilizim Asociimit: Sfidat dhe Mundësitë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Gjendja e Kërkimeve Shkencore në Kosovë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 
RAPORT HULUMTUES
 
Konsolidimi i shtetësisë së Kosovës: Proceset, Problemet, Perspektivat
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK): e Kaluara, e Tashmja dhe e Ardhmja e Saj

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
 

Zgjërimi dhe lehtësimi i anëtarësimit të Kosovës me organizatat ndërkombëtare: Rastet e Komisionit të Venedikut dhe Këshillit të Evropës (KiE)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

Pavarësia pas mbikëqyrjes: Njohja ndërkombëtare e Kosovës
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

BE-ja dhe Ballkani Perëndimor në retrospektivë dhe perspektivë: Ndërmjet harresës dhe lodhjes së zgjerimit

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

Studim mbi Konfliktin e Ligjeve në kuadër të kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë (Republika e Kosovës)

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

Një analizë e fjalorëve dhe fjalorthve juridikë ekzistues në gjuhën shqipe 

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

Integrimi i Komunitetit Serb në Kosovë: Rast studimor - Institucionet Politike dhe Sistemi i Arsimit

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

'Çfarë efekti do të ketë opinioni këshillues i GJND-së për pavarësinë e Kosovës? Cila duhet të jetë pozita e Kosovës? '

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
 
 
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime ZËRI I POPULLIT RRETH 'FINALES SË MADHE' NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË (VËLLIMI I).
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.