RIDEA: Të Hetohen Përgjegjësit E Krimeve Të Luftës
RIDEA: Të Hetohen Përgjegjësit E Krimeve Të Luftës

Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) ka prezantuar studimin “Procesi i pajtimit në mes të shqiptarëve dhe serbëve në kontekstin e marrëveshjes finale të dialogut Kosovë-Serbi”.

Shpend Voca nga RIDEA ka prezantuar raportin duke rekomanduar një sërë çështjesh për marrëveshjen eventuale në mes të Kosovës dhe Serbisë.

Ai ka thënë se sa i përket ndjekjes  së përgjegjësve për krimet në Kosovë ka shumë pak  progres për të mos thënë ka dështuar.

“Sa i përket situatës aktual për dëmet e luftës dhe krimet, ekziston një lloj destruktiviteti kjo ka të bëjë me deklarata që e mohojnë krimet. Nga ky studim ne kemi përpiluar një sërë rekomandimesh për marrëveshjen  eventuale në mes të Kosovës dhe Serbisë”, tha ai.

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.