Praktikë me pagesë në Prishtinë – Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) (16 tetor, 2017)

16 tetor, 2017

Praktikë me pagesë në Prishtinë – Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA)

RIDEA aktualisht është duke kërkuar (3) tre praktikantë për të filluar punën sa më parë.

Përgjegjësitë:

• Kryerja e hulumtimeve mbi integrimin në BE, zhvillimin dhe studimet ndërkombëtare dhe marrëdhëniet në Kosovë dhe më gjerë në rajon;

• Asiston në projektet aktuale;

• Asiston në hartimin e projekt-propozimeve dhe publikimeve;

• Mbështet programin e informacionit (p.sh. ditarin akademik, e-lajme, njoftime për shtyp, etj);

• Asiston në organizimin e eventeve;

• Koorigjim dhe redakton tekstet;

• Mbështet mirëmbajtjen e bazës së të dhënave të RIDEAs;

• Mbështet përditësimin e webfaqes së RIDEAs; dhe

• Detyra të tjera të caktuara nga menaxherët e projektit.

Kërkesat:

• Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur;

• Të jetë student në marrëdhënie ndërkombëtare, shkenca politike, juridik, menaxhment, ekonomik, administrim biznesi, ose fusha të tjera të lidhura;

• Njohuri themelore të demonstruara mbi politikat e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe rajonit më gjerë;

• Angazhim për punën kërkimore dhe të orientuar drejtë politikave;

• Aftësi për të përmbushur afatet;

• Shkathtësi të shkëlqyera komunikuese;

• Aftësi kompjuterike.

Praktika është me pagesë. Për më tepër, ne mund t’ju ofrojmë edhe mundësinë për:

• Të fituar njohuri mbi punën dhe funksionet e institucioneve evropiane në fusha të ndryshme të politikave;

• T’u njohur me politikat e BE-së dhe aktorëve të tjerë ndërkombëtarë mbi Kosovën dhe më gjerë për Ballkanin Perëndimor;

• Të punuar në një mjedis multikulturor;

• Të fituar njohuri për çështjet e mbledhjes së fondeve; dhe

• Pas përfundimit me sukses të praktikës, një mundësi për t’u bërë punonjës me orar të plotë në RIDEA.

Si të aplikoni:

Nëse jeni të interesuar për praktikë me pagesë, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj dhe një letër motivimi ku tregoni interesin tuaj për këtë pratikë si dhe disponueshmërinë tuaj (do të thotë, datën e fillimit dhe kohëzgjatjen e praktikës) në: ridea.institute@gmail.com, më së largu më 24 Tetor 2017.

List of videos