Publikimi i Fundit: ‘Zëri i Popullit rreth ‘Shtegut të Paqes’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë: Shpalosja e Rolit të Grave’ RIDEA Organizoi Konferencë për Studimin/Raportin e ri - Zëri i Popullit rreth ‘Shtegut të Paqes’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë: Shpalosja e Rolit të Grave- http://www.ridea-ks.org/sq/News/RIDEA-Organizoi-Konferenc%C3%AB-p%C3%ABr-Studimin-e-ri-t%C3%AB-Politikave-mbi---P%C3%ABrfshirjen-e-Grave-n%C3%AB-Procesin-e-Paqes-Kosov%C3%AB-Serbi-
Deklaratë e Misionit
Deklaratë e Misionit Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) është e përkushtuar për të nxitur dhe përsosur cilësinë e debatit dhe analizës...
Sfondi dhe Historiku
Sfondi dhe Historiku Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA) është një organizatë e pavarur...
Projektet e Kaluara
Projektet e Kaluara Projekte Kërkimore, Vlerësime Politikash, Sondazhe të Opinionit Publik...
Projektet Aktuale
Projektet Aktuale ZËRI I POPULLIT RRETH 'FINALES SË MADHE' NDËRMJET KOSOVËS DHE SERBISË (Vëllimi II)
Projektet e RIDEA-s
Projektet e RIDEA-s Projektet e RIDEA-s mbulojnë një gamë të gjerë të fushave të hulumtimit.
Projektet e Ardhshme
Projektet e Ardhshme SHKOLLË/AKADEMI SEZONALE PËR POLITIKË, DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE ME PROFESORË NGA UNIVERSITETI I OKSFORDIT (SË SHPEJTI...)
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.