Njoftim (10 qershor 2019)
Njoftim (10 qershor 2019)

Në përputhje me sugjerimet dhe mbikqyrjen rigoroze të profesorëve të Universitetit të Oksfordit, dhe me punën e palodhshme të programerëve vendor që punojnë për kompani Amerikane, RIDEA ka krijuar platformën online për sondazhe.

Përmes kësaj platforme synohet sofistikimi i mëtejshëm i metodës së punës dhe rrjedhimisht rritja e saktësisë dhe precizitetit të gjetjeve dhe minimizimi i margjinës së gabimit në sondazhe, duke përdorur përveç tjerash edhe mekanizmat si GeoLocation collection & tracking. Për këtë qëllim, kohë më parë është mbajtur trajnimi i anketuesve në përdorimin e tabletëve elektronik dhe mbi teknikat e zbatimit të sondazheve në terren mbi bazën e platformës online.

Të gjitha këto u bën të mundura me mbështetjen gjithëpërfshirëse dhe gjeneroze të Ambasadës Norvegjeze në Kosovë.

Së shpejti, edhe me rezultate spektakolare nga sondazhet tona rreth peisazhit politik në Kosovë, mbështetjes së qytetarëve për politikat Amerikane dhe Evropiane në Kosovë, mozaikut të skenarëve të marrëveshjes eventuale Kosovë-Serbi dhe shumë e shumë zhvillime e tema të tjera interesante.

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.