Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime

 

Formësimi i Paqes: Përfshirja e Grave në Procesin e Paqes Kosovë-Serbi

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.

 
Zëri i Popullit rreth ‘Finales së Madhe’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Vëllimi III)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

 
Anëtarësimi Eventual i Kosovës në Organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut (NATO): Procedurat dhe Perspektivat
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

 
Çështja e Kompleksit të Trepçës në Kontekstin e ‘Finales së Madhe’ Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Anëtarësimi Eventual i Kosovës në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE): Procedurat dhe Perspektivat 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF  

Anëtarësimi Eventual i Kosovës në Agjencitë e Specializuara të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatat e Ndërlidhura: Procedurat dhe Perspektivat  
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

Anëtarësimi Eventual i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB): Procedurat dhe Perspektivat  
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf. 
PDF 

Çështja e Reparacioneve per Krimet e Luftës të Kryera në Kosovë në Kontekstin e ‘Finales së Madhe’ Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Substanca dhe Gjendja e Zbatimit të Marrëveshjeve të Dialogut Kosovë-Serbi
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Borxhi Ndërkombëtar i Trashëguar nga Kosova në Kontekstin e ‘Finales së Madhe’ Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Raportet Bilaterale Tregtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me theks të vecantë në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf. 
PDF 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Pretendimet e Serbisë mbi 'Investimet' në Kosovë nga Ndërmarrjet Shoqërore Serbe pas Vitit 1999 në Kontekstin e 'Finales së Madhe' Eventuale
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Raportet Bilaterale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rreth Sektorit të Energjisë


Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Çështja e Fondit të Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Kosovës në Kontekstin e 'Finales së Madhe' Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Çështja e Trashëgimisë Kulturore Serbe në Kosovë në Konteksin e Finales së Madhe’ Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF  

E Ardhmja e Procesit të Pajtimit Përbrenda Kosovës dhe Ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Kontekstin e ‘Finales së Madhe’ Eventuale 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF  

Çështja e Sukcesionit të Shteteve në Dritë të 'Finales së Madhe' Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf. 

Çështja e Personave të Pagjetur në Kontekstin e 'Finales Së Madhe' Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Çështja e Personave të Zhvendosur në Kontekstin e 'Finales së Madhe' Eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zëri i Popullit rreth 'Finales së Madhe' ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Vëllimi II)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Zëri i Popullit rreth 'Finales së Madhe' ndërmjet Kosovës dhe Serbisë (Vëllimi I)

 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Skenarët e 'Finales së Madhe’ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Perceptimi i Opinionit Publik mbi Procesin e Integrimit Evropian
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 
    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vlerësim i sfidave pas Liberalizimit të Vizave në Ballkanin Perëndimor: Mësimet për Kosovën
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Analizë mbi Përfshirjen më të mirë të Qytetarëve dhe Organizatave të Shoqërisë Civile në Procesin e Integrimit Evropian dhe Procesin e Zbatimit të Marrëveshjes për Stabilizim dhe Asociim
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Rruga e Lëkundshme e Kosovës Drejtë BE-së - Marrëveshja e Stabilizim Asociimit: Sfidat dhe Mundësitë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Gjendja e Kërkimeve Shkencore në Kosovë
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Raport Hulumtues

 
Konsolidimi i shtetësisë së Kosovës: Proceset, Problemet, Perspektivat
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF 

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK): e Kaluara, e Tashmja dhe e Ardhmja e Saj

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Zgjërimi dhe lehtësimi i anëtarësimit të Kosovës me organizatat ndërkombëtare: Rastet e Komisionit të Venedikut dhe Këshillit të Evropës (KiE)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Pavarësia pas mbikëqyrjes: Njohja ndërkombëtare e Kosovës
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
BE-ja dhe Ballkani Perëndimor në retrospektivë dhe perspektivë: Ndërmjet harresës dhe lodhjes së zgjerimit

 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Studim mbi Konfliktin e Ligjeve në kuadër të kompetencave të Ministrisë së Drejtësisë (Republika e Kosovës)
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Një analizë e fjalorëve dhe fjalorthve juridikë ekzistues në gjuhën shqipe 
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF

Integrimi i Komunitetit Serb në Kosovë: Rast studimor - Institucionet Politike dhe Sistemi i Arsimit

Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
'Çfarë efekti do të ketë opinioni këshillues i GJND-së për pavarësinë e Kosovës? Cila duhet të jetë pozita e Kosovës? '
 
Për më tepër informacione klikoni vegzën në pdf.
PDF
 
 
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.