Komente/OP-ED
Komente/OP-ED

Qerim Qerimi

Problemet e vjetra dhe shtetet e reja

(Taipei Times, 2008)

I tërë procesi se kush meriton shtetësinë dhe në çfarë rrethanash është mjegulluar nga ngurrimi i shteteve që hoqën dorë nga integriteti territorial në favor kolektiv të vetëvendosjes.

Ne kemi ardhur përsëri në atë të vjetrën, mirëpo bashkëkohore dhe themelore, fjalë në marrëdhëniet ndërkombëtare: vetëvendosje.

Të vetëdijshëm shumë për kontekstin specifik dhe ndjeshmërinë e situatave të ndryshme dhe të nxitur nga realitetet e kohës sonë, ky artikull ka për qëllim për të futur një pikëpamje alternative për vetëvendosje. Ajo merr frymëzimin nga mungesa e një sërë parimesh të unifikuara apo zbatimin e tyre në përputhje dhe parimore në arena të jashtme. Dështimi i Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të miratuar një plan të dërguarit të posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së për statusin e Kosovës, ose ndryshe të arrijnë një marrëveshje mbi çështjen e statusit, s’është gjë tjetër veçse një dështim i institucioneve të komunitetit botëror dhe aktorëve kryesore të rendit publik botëror në mënyrë adekuate dhe në mënyrë efektive të artikuluar dhe të zbatojnë parimet e tyre me shkrim dhe zakonore dhe rregullat për problemet e botës reale.

Në mungesë të konsensusit ndërkombëtar në kuadër të sistemit të OKB-së, më 17 shkurt - në vitin e tij të nëntë nën një administrim ndërkombëtar të udhëhequr nga OKB dhe pas një serie bisedimesh të pasuksesshme ndërkombëtarisht të ndërmjetësuara - Kuvendi i Kosovës shpalli Kosovën të jetë e pavarur dhe sovrane.

Një mbledhje urgjente e Këshillit të Sigurimit, ka kërkuar nga Federata Ruse në të njëjtën ditë, ku përfundoi pa ndonjë marrëveshje, ashtu si edhe një takim të hapur të thirrur një ditë pas me kërkesë të Rusisë dhe Serbisë. Ndërsa Rusia dhe Serbia ka ruajtur paligjshmërinë e deklarimit, shumica e vendeve të tjera kanë favorizuar aktin e pavarësisë; me disa e mbetur e heshtur, ose duke marrë ndonjë qëndrim të qartë publik, siç ishte rasti me sekretarit të përgjithshëm të OKB-së.

 

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.