Njoftim (2 prill 2019)
Njoftim (2 prill 2019)

-Konferenca: ‘Gratë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë’

Sot në Prishtinë, kemi trajtuar në formë përmbajtësore rolin e gruas në fazën finale të dialogut Kosovë-Serbi. Konferenca ka gjeneruar debat dhe diskutime jashtëzakonisht produktive rreth temës në fjalë. Konferenca e organizuar nga Instituti RIDEA është bërë me mbështetjen e MPJ të Norvegjisë, respektivisht Ambasadës Norvegjeze në Kosovë. Një fjalë hyrëse në fillim të kësaj konference ka mbajtur dhe Ambasadori Norvegjez në Kosovë, SH.T. Z. Per Strand Sjaastad.
Pjesëmarrja në konferencë ishte gjithëpërfshirëse, duke filluar nga përfaqësueset e të gjitha subjekteve politike në Kosovë, përfaqësueset e botës akademike dhe aktivistet e shoqërisë civile.

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.