Njoftim (18 Nëntor 2019)
Njoftim (18 Nëntor 2019)

Prof. Iraj Hashi, Prof. Qerim Qerimi and Dr. Ermal Lubishtani (the three of them experts of RIDEA Institute) continued today the series of presentations of studies on the final phase of the Kosovo-Serbia dialogue. At today's press conference, Prof. Iraj Hashi (at the same time an Emeritus Professor at Staffordshire University, England) and Dr. Ermal Lubishtani presented the study on 'Trepca Complex'. Whereas, Prof. Qerim Qerimi has presented the study on ‘Reparations for War Crimes’.

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.