Dr. Labinot Greiçevci
Drejtor Ekzekutiv
e-mail: labinot.greicevci@ridea-ks.org
Dr. Shpend Voca
Zv. Drejtor Ekzekutiv
e-mail: shpend.voca@ridea-ks.org
Era Sylaj
Asistente Kerkimesh
e-mail: research@ridea-ks.org 
Dr. Richard Caplan Ligjërues/Ekspert në Marrëdhënie Ndërkombëtare & Politikë, Universiteti i Oksfordit
Dr. Anthony Heath Ligjërues/Ekspert në Shkenca Sociale, Universiteti i Oksfordit
Dr. Gëzim Krasniqi Ligjërues në Sociologjinë Politike
Dr. Albulena Jahja Ligjëruese në Ekonomi
Dr. Iraj Hashi Profesor Emeritus në Ekonomi, Universiteti Staffordshire 
Dr. Dimitris A. Moschopoulos Ambasador (ret.)/Ekspert në Çështjet e Religjionit & Trashëgimisë Kulturore
Genta Shabani MSc në Psikologji Sociale dhe Kulturore
Fortesa Kadriu Kandidate për doktoratë në Psikologji 
Suzana Krasniqi MA në Ligj (Ligj Publik)
Erion Lena MA në Ligj (LL.M.) në Ligjin Ndërkombëtar të Biznesit
Ljubica Pendaroska MA në Ligj (LL.M.) në Ligjin Ndërkombëtar