Dr. Labinot Greiçevci
Drejtor Ekzekutiv
Dr. Qerim Qerimi
Ekspert kryesor
Emnesa Zhubi
Zyrtare Projekti
Arbër Fetahu
Hulumtues
Antoneta Azemi
Praktikante
e-mail: [email protected]  
Dr. Richard Caplan Ligjërues/Ekspert në Marrëdhënie Ndërkombëtare & Politikë, Universiteti i Oksfordit
Dr. Anthony Heath Ligjërues/Ekspert në Shkenca Sociale, Universiteti i Oksfordit
Dr. Gëzim Krasniqi Ligjërues në Sociologjinë Politike
Dr. Albulena Jahja Ligjëruese në Ekonomi
Dr. Iraj Hashi Profesor Emeritus në Ekonomi, Universiteti Staffordshire 
Dr. Dimitris A. Moschopoulos Ambasador (ret.)/Ekspert në Çështjet e Religjionit & Trashëgimisë Kulturore
Kushtrim Palushi MA në Ligj (LL.M.) në Ligjin Ndërkombëtar 
Dr. Laureta Omeri Ligjëruese në Marrëdhënie me Publikun dhe Administratë Publike
Dr. Ertan Basha Ligjërues në Psikologji dhe Arsim
Fortesa Kadriu Kandidate për doktoratë në Psikologji 
Suzana Krasniqi MA në Ligj (Ligj Publik)
Erion Lena MA në Ligj (LL.M.) në Ligjin Ndërkombëtar të Biznesit
Rudi Metaj MA në Studime Ligjore Krahasuese
Ljubica Pendaroska MA në Ligj (LL.M.) në Ligjin Ndërkombëtar