RIDEA: Duhet hetim ligjor për përgjegjësit e luftës dhe trajtim të rasteve me profil të lartë
RIDEA: Duhet hetim ligjor për përgjegjësit e luftës dhe trajtim të rasteve me profil të lartë

Shpend Voca ka folur për përgjegjësit e luftës dhe trajtim të rasteve me profil të lartë. Janë dy shtylla që duhen konsideruar në këtë proces. E para është trajtimi i së kaluarës ndërsa i dyti është shikimi nga e ardhmja. Për të arritur një proces të suksesshëm pajtimi duhet një trajtim i drejtë i krimeve të luftës. Procesi i pajtimit nuk mund të finalizohet pa u bërë një hetim ligjor për përgjegjësit e luftës, trajtim i rasteve me profil të lartë.

Deri më tani, ndjekja e këtyre rasteve ka dështuar dhe ka lënë viktimat pa mbështetje si dhe kërkesat e tyre i ka lënë të pa-adresuara. “Forma alternative për adresimin e dëmeve- krijimi i komisioneve për ndriçimin e së vërtetës. Rekomandime për Marrëveshja finalen: pranimin e përgjegjësisë nga shteti i Serbisë për lufte, kërkim falje ndaj viktimave, përshpejtimin e ndriçimit të fatit të të pagjeturve, kompensim për viktimat e luftës, BE-ja të ketë rol monitorues në zbatimin e marrëveshjes’
 
 
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.