Projektet e Ardhshme
Projektet e Ardhshme

SHKOLLË/AKADEMI SEZONALE PËR POLITIKË, DIPLOMACI DHE MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE ME PROFESORË NGA UNIVERSITETI I OKSFORDIT (SË SHPEJTI...)

Së shpejti, RIDEA planifikon të fillojë me një shkollë/akademi sezonale për politikë, diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Ligjëruesit në këtë shkollë/akademi do të jenë nga Universiteti i Oksfordit. Fokus i veçantë do t’i kushtohet rolit të akterëve të ndryshëm ndërkombëtar në Ballkanin Perëndimor. Pritet që pjesëmarrësit e shkollës/akademisë do të jenë studentë të nivelit MA dhe Ph.D. dhe gjithashtu hulumtues nga e gjithë bota. Kohëzgjatja e kësaj shkolle/akademie do të jetë 7-10 ditë. 

SHKOLLË/AKADEMI SEZONALE PËR ROLIN E BE-SË DHE AKTERËVE TJERË NDËRKOMBËTARË (P.SH. TURQIA) NË BALLKANIN PERËNDIMOR (SË SHPEJTI...)

Brenda një periudhe të shkurtër, RIDEA në bashkëpunim me Qendrën e Ekselencës Jean Monnet (Universiteti i Mançesterit), planifikojnë të lansojnë një shkollë/akademi sezonale për rolin e BE-së dhe akterëve tjerë ndërkombëtar (p.sh. Turqisë) në Ballkanin Perëndimor. Ligjëruesit në këtë shkollë do të jenë nga Universiteti i Mançesterit, dhe institucione tjera të ranguara lartë në nivel ndërkombëtar. Pritet që pjesëmarrësit e shkollës/akademisë do të jenë studentë të nivelit MA dhe Ph.D. dhe gjithashtu hulumtues nga e gjithë bota. Kohëzgjatja e kësaj shkolle/akademie do të jetë 7-10 ditë.

Në fund, të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me një çertifikatë të kompletimit të shkollës/akademisë nga RIDEA dhe institucioni bashkë-organizator (Qendra e Ekselencës Jeann Monnet në Mançester).

Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.