Projektet e RIDEA-s
Projektet e RIDEA-s

Projektet hulumtuese dhe të ngjashme të RIDEA-s janë të mbështetura në hulumtim të thellë dhe mendje-hapur të ekspertëve dhe  hulumtuesve kompetentë dhe me eksperiencë.

Projektet e RIDEA-s mbulojnë një gamë të gjerë të fushave të hulumtimit, ku përfshihen, por pa u kufizuar vetëm në to, siç janë: zhvillimi, çështjet Evropiane, e drejta Evropiane dhe Ndërkombëtare, sektori i arsimit, demokratizimi, qeverisja dhe politika e jashtme.
 
Publikimet e RIDEA-s
Publikimet e RIDEA-s RIDEA publikon artikuj akademik në revista të njohura ndërkombëtare, komente dhe opinione në gazetat e përditshme vendore dhe ndërkombëtare.
Raporte dhe Studime
Raporte dhe Studime Substanca dhe Gjendja e Zbatimit te Marreveshjeve te Dialogut Kosove-Serbi
Artikuj Akademik
Artikuj Akademik Kufijtë e një marrëdhënie të lënë pas dore: Korrupsioni dhe Liria Ekonomike. Qerimi, Qerim R. dhe Sergi, Bruno S.
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare
Revista për Çështje Evropiane dhe Ndërkombëtare Gjendja e përgjithshme e sferës së botimeve akademike ose shkencore në Kosovë, Shqipëri, Mal të Zi dhe shtete të tjera.
Komente/OP-ED
Komente/OP-ED Problemet e vjetra dhe shtetet e reja. Qerim Qerimi. (Taipei Times, 2008).
E-newsletter
E-newsletter Përmbledhje e aktiviteteve të RIDEAs në aspekte të ndryshme që shfaqet dy herë në vjet.